Ustanove sa karakterom

3. decembra u Arhivu grada Novog Sada održan je seminar Ustanove sa karakterom. Šta znači imati karakter, identitet i misiju? Kako se do identiteta ustanove kulture stiže i šta nam sve može pomoći na putu? O ovim pitanjima je sa prisutnima diskutovala Lota Lekval direktorka Folksteatra iz Geteburga. Lota je podelila sa svima njihove uspone… Continue reading Ustanove sa karakterom

Advertisements

Ustanove u transformaciji

U utorak 27. novembra smo se bavili pitanjima transformacija ustanova. Mia David, nekadašnja v.d. direktorka Kulturnog centra Beograd je podelila sa prisutnima svoje uspone i padove, izazove i uspehe transformacije velike ustanove - transformacije koja je uključila otvaranje i opremanje novih, zapuštenih i zaboravljenih prostora, stvaranje novih partnerstava i privlačenje nove publike - ali i… Continue reading Ustanove u transformaciji

Fandrejzing za kulturne ustanove

Konačno i tema prikupljanja dodatnih finansijskih sredstava. Polazeći od pretpostavke da je dobar fandrejzing zapravo izgradnja dobrih odnosa sa akterima koji raspolažu finansijskim sredstvima, na predavanju smo pričali o tome kako prepoznati različite prilike za finansiranje, kako razumeti potencijalne finansijere ili donatore i kako ispričati sopstvenu priču tako da bude relevantna i prijemčiva. Predavanje smo… Continue reading Fandrejzing za kulturne ustanove

Javna odgovornost ustanova kulture

Javna odgovornost ustanova kulture najčešće se promišlja tek kada dođe do problema. Ko je odgovoran za nesreću ili proneveru javnih sredstava? Međutim, javna odgovornost bilo koje institucije ili pojedinca koji deluju u javnom prostoru ključno je pitanje u svakom društvu koje nastoji da bude demokratsko. Štaviše, aktivno promišljanje i pravilno razumevanje odgovornosti može da bude… Continue reading Javna odgovornost ustanova kulture

Polje kulturne produkcije u Srbiji

Ko s kim sarađuje? Ko od koga zavisi? Ko kakvu kulyurnu politiku zagovara? Odgovori na sva ova pitanja mogu se ponuditi iz ugla specifičnog razumevanja kulture kao polja odnosa. Na tragu burdijeovske analize društva, Predrag Cvetičanin, profesor na Fakultetu umetnosti iz Niša predstavio je učesnicima sociološko razumevanje polja kulture u Srbiji. Zaključak: razumevanje sopstvene pozicije… Continue reading Polje kulturne produkcije u Srbiji

Analitičke ustanove

Na seminaru 6. novembra, Milena Dragićević Šešić, održala je tri bloka predavanja na temu strateških analiza ustanova kulture. Kroz brojne primere, profesorka Dragićević Šešić podstakla je ustanove na kontinuirano, refleksivno i temeljno analitičko promišljanje sopstvene ustanove i različitih okruženja u kojima se kreće. U knjizi Menadžment kulture u turbulentnim uslovima (Arts Management in Turbulent Times)… Continue reading Analitičke ustanove

Razvoj publike

30. oktobra, Kamij Žutan, sa Univerziteta Lion 2, ponudila je nekoliko studija slučaja koji se bave novih tehnilogijama u muzejima i ukazala na brojna zanimljiva pitanja koje nove tehnologije otvaraju za ustanove kulture. Njenu prezentaciju možete pogledati ovde. Tema razvoja publike je veoma važna i velika tema, a njome smo se detaljnije bavili u okviru… Continue reading Razvoj publike